Druhy krmív pre krevetky

Po založení akvária s krevetkami sa sústredime na viacero aspektov ich chovu. Na jednej strane musíme skúmať a pripraviť pre krevetky ideálne parametre vody. Na strane druhej však nesmieme zabúdať ani na ich správnu výživu.

Krevetky sú na krmivo na jednej strane nenáročné. V dobre zarastenom prírodnom akváriu krevety prežijú aj bez pridávania krmiva – živia sa riasami. Na strane druhej ak nemáme zarastenú nádrž rastlinami, alebo množstvo krevetiek prekročilo určitú hranicu, alebo len chceme pre svoje krevetky to najlepšie. Chceme dosiahnuť ich ideálny rast, zvliekanie, rozmnožovanie a čo najnižšiu úmrtnosť mláďat je na čase aby sme sa obzreli aj po iných formách krmiva ako tie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v akváriu.

Aké druhy krmív pre krevetky poznáme ?

Krmivá a rôzne vitamínové, minerálne doplnky pre krevetky vyrába množstvo spoločností na celom svete. Medzi najznámejšie patria napríklad GlasGarten, Dennerle, Ebi, SL-Aqua, Shrimps Frever a množstvo iných.

Krmivá pre krevetky môžeme rozdeliť na niekoľko druhov, podľa rôznych parametrov, napríklad:

krmivá-pre-krevetky-crs

Komplexnosť krmív pre krevetky:

1.Kompletné

2.Špeciálne

Tvar a konzistencia krmiva pre krevetky:

1.Pelety

2.Vankúšiky

3.Granule

4.Pasty

Komplexnosť krmív pre krevetky

Kompletné

Vo všeobecnosti platí, že stačí ak budeme používať len kompletné krmivá, ktoré obsahujú všetko čo krevetky potrebujú pre svoj každodenný život. Tieto krmivá obsahujú vyvážené množstvo bielkovín, minerálov a ďalších látok. Je ich veľké množstvo rôznych druhov v rôznych cenách a je len na nás ktoré si zvolíme.

Určite pri výbere je potrebné pozorovať krevetky, zistiť ktoré im najviac chutí, a ktoré má najlepší vplyv na ich zdravie a vývoj.

Komplexné krmivá majú rôzne zloženia, rôzne tvary a špecifické vlastnosti napríklad ako rýchlosť akou sa rozpadajú, alebo či ovplyvňujú vlastnosti vody. Príklady kompletných krmív nájdete napríklad tu: https://www.prekrevetky.sk/komplexne-krmiva/

Špeciálne

Špeciálnych druhov krmív pre krevetky, je obrovské množstvo a môžeme po nich siahnuť nielen za špecifických podmienok, ale aj vtedy ak používame kompletné krmivá.

Otázka je načo nám sú špeciálne krmivá, keď existujú kompletné krmivá ?

Odpoveď je jednoduchá počas života krevetiek môžu v našom akváriu nastať rozličné situácie a rozličné potreby.

Napríklad ak máme mladé krevetky. Tie potrebujú krmivá so špecifickými vlastnosťami. Napríklad musia byť menšie, aby sa ku ním malé krevetky mohli bez problémov, alebo bez stresu dostať. Ďalej mladé krevetky sa častejšie zvliekajú, a preto v krmive potrebujú viacej minerálov. A to je len jeden príklad. Príklad krmiva pre mladé krevetky nájdete TU.

Špeciálnymi krmivami môžeme upraviť rozličné nároky na výživové zložky. Napríklad proteínovým krmivom dodáme viacej bielkovín.  Minerálnym krmivom viacej minerálov.

Môžeme pridať vitamíny, zlepšiť parametre vody alebo dokonca bojovať proti chorobám a otravám v tomto segmente je špeciálnych výrobkov obrovské množstvo, napríklad:

https://www.prekrevetky.sk/shrimps-forever-glucazyme-35g/

https://www.prekrevetky.sk/glasgarten-shrimpfit/

https://www.prekrevetky.sk/glasgarten-bacter-ae-35g/

Keď už nič iné krevetkám spravíme pridaním nejakého nového krmiva minimálne radosť, napríklad takýmito tyčinkami.

Tvar a konzistencia krmív pre krevetky

Môžeme si povedať, že tvar a konzistencia krmiva je viac menej jedno. Opäť do nie je pravda, tvar a konzistencia krmiva má vplyv na dostupnosť krmiva a na kvalitu vody v akváriu. Ako základ si môžeme krmivo rozdeliť na 1. peletky, 2. vankúšiky a pasty.

Peletky

Peletky sa zvyčajne rýchlo po vložení do akvária rozpadajú. Čo môže byť výhodné, ale na druhej strane aj nevýhodné. Výhodné sú vo všeobecnosti vtom, že sa ku rozpadnutým častiam dostanú bez stresu aj mladé krevetky. Na strane druhej rýchly rozpad krmiva má vplyv na parametre vody. Rozpadnuté a nespotrebované krmivo sa rozkladá a do vody uvoľňuje amoniak, čím v konečnom dôsledku si zvýšime NO3 vo vode. NO3 v krevetkáriu by sme mali držať na nižších hladinách /ideálne pod 10 ppm/ ako v akváriách s rybami /pod 50 ppm/.

Na druhej strane niektoré z týchto peletiek, môžu rozkladom podporiť rast prospešných baktérií a húb. Je potrebné si vybrať. Ako príklad môže slúžiť toto krmivo.

img-45

Vankúšiky

Krmivo v tvare vankúšikov sa naopak od peletiek nerozpadá, alebo rozpadá oveľa pomalšie. Čo prináša presne opačný efekt ako pri peletkách. Toto krmivo sa síce nerozkladá, alebo sa rozkladá oveľa pomalšie. Čo znamená, že tak neovplyvňuje parametre vody a nezvyšuje NO3, ale na strane druhej sa k nemu tak jednoducho nedostanú menšie krevetky, alebo ho môžu obsadiť slimáky, ktoré krevetky nevedia odohnať.

krmivá-pre-krevetky

Granule

Predstavujú taký zlatý stred medzi peletkami a vankúšikmi. Rozkladajú sa rýchlejšie ako vankúšiky, ale pomalšie ako peletky. Znečisťovanie vody je tiež niekde v strede medzi vyššie uvedenými typmi.

krmivá-pre-krevetky-ganule

Pasty

Spomedzi rôznych foriem tvarov a konzistenicí krmív sú pasty rozšírené asi najmenej. Najväčšou výhodou je ich variabilita umiestnenia, môžeme ich napríklad prilepiť na sklo akvária. Čoraz viac sú obľúbené tzv. tyčinky, jedná sa de facto o pastu pripevnenú na paličku, ktorú môžeme zapichnúť do substrátu a krevetky po nej budú liezť a okusávať ju. Pasty si môžete pozrieť TU, a tyčinky vyzerajú napríklad takto.

shrimps-forever-shrimps-forever-delight-algae-past

 

Tipy na záver ako kŕmiť krevetky

Kŕmenie je pre všetky akvária veľmi špecifické a vyplýva z viacerých faktorov. Napríklad počet rastlín v akváriu, druh krevetiek, množstvo krevetiek v akváriu a iné. Na záver môžem dať niekoľko tipov z jedného z mojich akvárií, v ktorom chovám druh Neocaridina.

Akvárium mám na 80 percent zarastené, avšak má väčšie množstvo krevetiek a množstvo mláďat. Kŕmim 5 krát do týždňa komplexným krmivom, ku ktorému pridávam proteínové, alebo minenerálne krmivo. Raz za týždeň dávam len nejakú pochúťku napríklad tyčinku, a raz týždenne pridám Glasgarten Bacter AE – ktoré je určené pre mladé krevetky. Snažím sa kŕmiť také množstvo, ktoré krevetky do 3 hodín kompletne zlikvidujú.