Druhy krmív pre krevetky

Po založení akvária s krevetkami sa sústredíme na viacero aspektov ich chovu. Na jednej strane musíme skúmať a pripraviť pre krevetky ideálne parametre vody, na strane druhej však nesmieme zabúdať ani na ich správnu výživu.

Krevetky sú na krmivo v podstate nenáročné a v dobre zarastenom prírodnom akváriu prežijú aj bez pridávania krmiva – živia sa riasami. Ak však nemáme nádrž zarastenú rastlinami, ak množstvo krevetiek prekročilo určitú hranicu alebo ak len chceme pre svoje krevetky to najlepšie (dosiahnuť ich ideálny rast, zvliekanie, rozmnožovanie a čo najnižšiu úmrtnosť mláďat), je na čase, aby sme sa obzreli aj po iných formách krmiva ako tie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v akváriu.

Aké druhy krmív pre krevetky poznáme?

Krmivá a rôzne vitamínové či minerálne doplnky pre krevetky vyrába množstvo spoločností na celom svete. Medzi najznámejšie patria napríklad GlasGarten, Dennerle, Ebi, SL-Aqua, Shrimps Frever a množstvo iných.

Krmivá pre krevetky môžeme rozdeliť na niekoľko druhov, a to podľa rôznych parametrov. Napríklad:

krmivá-pre-krevetky-crs

Komplexnosť krmív pre krevetky:

1.Komplexné,

2.špeciálne.

Tvar a konzistencia krmiva pre krevetky:

  • Pelety,
  • vankúšiky,
  • granule,
  • pasty.

Komplexnosť krmív pre krevetky

Komplexné

Vo všeobecnosti platí, že stačí ak budeme používať len komplexné krmivá, ktoré obsahujú všetko, čo krevetky potrebujú pre svoj každodenný život. Tieto krmivá obsahujú vyvážené množstvo bielkovín, minerálov a ďalších látok. Je ich veľké množstvo rôznych druhov v rôznych cenách a je len na nás, ktoré si zvolíme.

Pri výbere je určite potrebné krevetky pozorovať a zistiť, ktoré im najviac chutí a ktoré má najlepší vplyv na ich zdravie a vývoj.

Komplexné krmivá majú rôzne zloženia, rôzne tvary a špecifické vlastnosti, napríklad rýchlosť akou sa rozpadajú, či ovplyvňujú vlastnosti vody atď. Príklady komplexných krmív nájdete napríklad tu: https://www.prekrevetky.sk/komplexne-krmiva/

Špeciálne

Špeciálnych druhov krmív pre krevetky je obrovské množstvo a môžeme po nich siahnuť nielen za špecifických podmienok, ale aj popri používaní komplexných krmív.

Otázka je, na čo nám sú špeciálne krmivá, keď existujú komplexné krmivá?

Odpoveď je jednoduchá – počas života krevetiek môžu v našom akváriu nastať rozličné situácie a rozličné potreby.

Napríklad ak máme mladé krevetky, tie potrebujú krmivá so špecifickými vlastnosťami. Musia byť menšie, aby sa k nim mláďatá mohli bez problémov a bez stresu dostať. Mladé krevetky sa aj častejšie zvliekajú, a preto v krmive potrebujú viacej minerálov. Príklad krmiva pre mladé krevetky nájdete TU.

Špeciálnymi krmivami môžeme upraviť rozličné nároky na výživové zložky, napríklad proteínovým krmivom dodáme viacej bielkovín a minerálnym krmivom viacej minerálov.

Môžeme pridať vitamíny, zlepšiť parametre vody alebo dokonca bojovať proti chorobám a otravám. V tomto segmente je špeciálnych výrobkov obrovské množstvo, napríklad:

https://www.prekrevetky.sk/shrimps-forever-glucazyme-35g/

https://www.prekrevetky.sk/glasgarten-shrimpfit/

https://www.prekrevetky.sk/glasgarten-bacter-ae-35g/

Keď už nič iné, pridaním nejakého nového krmiva spravíme krevetkám minimálne radosť. Čo takto takýmito tyčinkami?

Tvar a konzistencia krmív pre krevetky

Môžeme si povedať, že tvar a konzistencia krmiva je viac-menej nepodstatná. Opäť to však nie je pravda, pretože oba parametre majú vplyv na dostupnosť krmiva a na kvalitu vody v akváriu. Ako základ si môžeme krmivo rozdeliť na:

  • peletky,
  • vankúšiky a
  • pasty.

Peletky

Peletky sa zvyčajne rozpadajú takmer ihneď po vložení do akvária. To môže byť výhodné, ale na druhej strane aj nevýhodné. Výhodné preto, že k rozpadnutým častiam sa bez stresu dostanú aj mladé krevetky. Rýchly rozpad krmiva má však vplyv na parametre vody. Rozpadnuté a nespotrebované krmivo sa rozkladá a do vody uvoľňuje amoniak, čím si v konečnom dôsledku zvýšime NO3 vo vode. NO3 v krevetkáriu by sme mali držať na nižších hladinách (ideálne pod 10 ppm) ako v akváriách s rybami (pod 50 ppm).

Na druhej strane, niektoré z týchto peletiek môžu rozkladom podporiť rast prospešných baktérií a húb. Je potrebné si vybrať, ako príklad môže poslúžiť toto krmivo.

img-45

Vankúšiky

Krmivo v tvare vankúšikov sa, na rozdiel od peletiek, nerozpadá, resp. rozpadá sa oveľa pomalšie. Neovplyvňuje teda parametre vody a nezvyšuje NO3 v takom pomere ako peletky, ale na strane druhej sa k nemu menšie krevetky tak jednoducho nedostanú. Môžu ho tiež obsadiť slimáky, ktoré krevetky nevedia odohnať.

krmivá-pre-krevetky

Granule

Predstavujú taký zlatý stred medzi peletkami a vankúšikmi. Rozkladajú sa rýchlejšie ako vankúšiky, ale pomalšie ako peletky. Znečisťovanie vody je tiež niekde v strede medzi vyššie uvedenými typmi.

krmivá-pre-krevetky-ganule

Pasty

Spomedzi rôznych foriem tvarov a konzistencií krmív sú pasty rozšírené asi najmenej. Najväčšou výhodou je ich variabilita umiestnenia, môžeme ich napríklad prilepiť na sklo akvária. Čoraz viac sú obľúbené tzv. tyčinky, ktoré sú de facto pasta, pripevnená na paličku, ktorú môžeme zapichnúť do substrátu a krevetky po nej budú liezť a okusávať ju. Pasty si môžete  pozrieť TU a tyčinky vyzerajú napríklad takto.

shrimps-forever-shrimps-forever-delight-algae-past

 

Tipy na záver: Ako kŕmiť krevetky

Kŕmenie je pre všetky akváriá veľmi špecifické a vyplýva z viacerých faktorov, napríklad musíme zobrať do úvahy počet rastlín v akváriu, druh krevetiek, množstvo krevetiek v akváriu a iné. Na záver môžem dať niekoľko tipov z jedného z mojich akvárií, v ktorom chovám druh Neocaridina.

Akvárium mám na 80 percent zarastené, avšak má väčšie množstvo krevetiek a množstvo mláďat. Kŕmim 5-krát do týždňa komplexným krmivom, ku ktorému pridávam proteínové alebo minerálne krmivo. Raz za týždeň dávam len nejakú pochúťku, napríklad tyčinku, a raz týždenne pridám Glasgarten Bacter AE, ktoré je určené pre mladé krevetky. Snažím sa kŕmiť takým množstvom, ktoré krevetky do 3 hodín kompletne zlikvidujú.