Odparovanie vody v akváriu s krevetami

V dnešnom článku si rozoberieme často podceňovaný problém pri chove akváriových kreviet, a to odparovanie vody z akvária.

Prečo je odparovanie vody z akvária problém ?

Odparovaním vody dochádza ku zmene parametrov akváriovej vody. Uvedené nezvykne byť taký problém v prípade chovu rýb, avšak krevety sú omnoho citlivejšie na parametre vody akými sú najmä celková tvrdosť vody GH, uhličitánová tvrdosť vody KH a s ňou spojené PH vody.

Množstvo chovateľov kreviet sa stretne s náhodnými úmrtiami kreviet, ktoré sú zvyčajné spojené s problémami pri výmene panciera. Častokrát sú tieto úmrtia spájané s nedostatkom minerálov vo vode alebo v strave kreviet, a preto chovatelia začnú pridávať produkty na doplnenie minerálov, čo môže byť častokrát fatálny omyl. Profesionálny chovatelia kreviet tieto úmrtia zvyknú spájať práve s opačným problémom, a to prílišným hromadením látok v akváriu, ktoré je spojené s príliš vysokým obsahom minerálov vo vode.

Preto sa častokrát stretávame, že chovatelia kreviet najmä v Ázii pripravujú pre svoje krevety vodu s úplne inými parametrami vody ako to zvykne byť v Európe.

Napríklad v Ázii je bežné chovať krevety Caridina pri GH 2-3, pričom v Európe sa krevety Caridina chovajú najmä pri parametroch GH 4-6.

Vráťme sa ale ku problému odparovania vody, ktorý je úzko spätý práve s nadmerným hromadením látok v akváriovej vode, čo môže byť príčinou náhodných úmrtí kreviet.

Z vlastnej skúsenosti vieme, že ku odparovaniu vody dochádza aj v prípade zakrytého akvária, pričom pri štandardnej teplote miestnosti 22 stupňov sa týždenne z akvária odparí 1,5 až 2% vody, v teplom počasí a pri nezakrytom akváriu toto percento odparovania môže stúpnuť na 6 až 10 % vody.

Už vo fáze odparovania dochádza ku zmenám parametrov vody. Do atmosféry sa odparuje iba čistá voda pričom v akváriu zostávajú minerály a takisto sa zvyšuje koncentrácia odpadových látok.

Mnoho ľudí to rieši tak, že doplní vodu do akvária prípadne pri výmene vody doplní vodu opäť až po okraj akvária.

Pozor toto býva častokrát problém. V prípade takéhoto dopĺňania vody si nechtiac postupne zvyšujeme koncentráciu minerálov vo vode čím dochádza ku nadmernému hromadeniu vápnika, magnézia a ďalších minerálov.

Pre príklad si zoberme, že na začiatku pri zakladaní akvária si pripravíme vodu z reverznej osmózy s hodnotami napríklad GH – 4 a meníme 20% vody raz za 14 dní.

Na prvý deň má voda v akváriu hodnotu GH - 4, ak si pre príklad dáme, že sa nám odparí 5% vody týždenne, tak pred výmenou vody po 14. dňoch má voda v akváriu hodnotu GH už 4.4 /Príjem vápnika a magnézia krevetami je minimálny/.

Do akvária pri výmene 20% vody dodáme remineralizovnú vodu z reverznej osmózy opäť s GH – 4. Voda v akváriu po výmene už bude mať približne GH 4.2 až 4.3. Čo znamená, že len kvôli odparovaniu sa za 2 týždne v akváriu zvýšilo GH o 0,2 ppm.

 Zdá sa to málo ale za pol roka týmto môžeme zvýšiť GH až o 2,4. V prípade ak z reverznej osmózy pripravujeme vodu pre krevety Neocaridina a remineralizujeme ju s prípravkami, ktoré zvyšujú GH ale aj KH a PH, tak postupne dochádza ku zvyšovaniu všetkých týchto parametrov.

Ako riešiť odparovanie vody z akvária?

Na základe uvedeného už vieme, že odparovaním sa zvyšuje koncentrácia minerálnych látok v akváriu čo môže spôsobovať krevetám problémy. Ako však tento problém riešiť? V prvom rade odporúčame si na akváriu vyznačiť hornú hladinu vody, aby sme vedeli pokiaľ dopĺňať vodu. Ďalej si môžeme vybrať jednu z 3 možností ako dopĺňať vodu:

1.Manuálne dopĺňanie neremineralizovanej vody do akvária. Pri tomto postupe opatrne. Do akvária pridávame vodu bez akýchkoľvek minerálov. Vodu je potrebné dopĺňať pomaly a v čo najmenších množstvách až po rysku určujúcu vrchnú hladinu vody v akváriu.

2.Pri výmene vody dopĺňame vodu z reverznej osmózy, ktorá je remineralizovaná na nižšiu hodnotu. Týmto dôjde ku vyrovnaniu obsahu minerálov v akváriu. Problém je ten, že až do výmeny vody sa odparovaním zvyšuje obsah minerálov a odpadových látok, pričom tento obsah vyrovnáme až pri výmene vody

3.Posledná možnosť je automatické dopĺňanie odparenej vody, tento systém funguje tak, že na hranu akvária umiestnime plavák, ktorý hadičkou na reverznú osmózu pripojíme na čerpadlo, ktoré je umiestnené v nádobe s čistou destilovanou vodou alebo čistou vodou z reverznej osmózy. Táto nádoba môže byť umiestnená nad akváriom, čo je ideálne, pretože voda sa do akvária dopĺňa pomaličky samospádom. Nádoba však môže byť umiestnená aj veľa alebo pod akváriom, kedy vodu do akvária dopĺňa čerpadlo. Tento spôsob dopĺňania odparenej vody je ideálny avšak technicky najviac náročný.

nákres voda