5 tipov ako zlepšiť farbu krevetiek

Farba krevetiek je považovaná za jeden z hlavných znakov kvality. V tomto článku vám dáme 5 tipov ako dosiahnuť čo najlepšiu farbu krevetiek, a to vďaka:

  • Selekcii krevetiek,
  • výberu vhodného krmiva a pridávaniu správnych živín,
  • vhodnému prostrediu akvária, ktoré nestresuje krevetky,
  • výberu dna akvária a
  • výberu vhodného pozadia akvária.

Selekcia krevetiek

Každý chovateľ, ktorý to s krevetkami myslí vážne, má minimálne jednu nádrž, určenú na tzv. „vyselektované“ krevetky. Do nej umiestňuje na prvý pohľad horšie vyfarbené kusy. Na vyfarbenie má vplyv genetika, a teda ak sa vyšľachtené farebné formy krevetiek neselektujú, začnú sa postupne vracať k svojej pôvodnej hnedej či bezfarebnej forme.

Krmivo a jeho vplyv na vyfarbenosť krevetiek

Množstvo chovateľov zdôrazňuje pre vyfarbenie krevetiek dôležitosť Astaxanthinu. Astaxanthin sa priemyselne vyrába z rias Haematococcus Pluvialis a vyfarbenie podporuje prirodzene. Na trhu je dostupný vo forme prášku alebo tvorí viac či menej podstatnú zložku niektorých špecializovaných či komplexných voľne dostupných krmív pre krevetky.

biomax-astaxanthin

Preukázateľný vplyv na farbu krevetiek majú aj prírodné krmivá, napríklad uhorka.

Prostredie akvária

Dôležitým aspektom pre vyfarbenosť krevetiek je aj prostredie, ktoré majú krevetky v akváriu. Je potrebné nastaviť správne parametre vody, udržiavať ju čistú, bez dusičnanov a dusitanov a zároveň krevetky nestresovať výraznými zmenami týchto parametrov. Je všeobecne známe, že pri prevoze krevetiek môže v dôsledku stresu dôjsť k dočasnej strate farby, ktorá sa však časom vráti.

Vhodné dno v akváriu

Výskumy preukázali, že na farbu krevetiek má vplyv aj výber vhodného dna v akváriu. Pre sýtu vyfarbenosť je najlepšie tmavé dno, napr. čierne. Pri dne, ktoré je svetlé (napr. biele alebo sivé) sa totiž krevetky začnú prispôsobovať tejto farbe, čím strácajú na intenzite zafarbenia.

Pozadie akvária

Dwarf-shrimp-color-change-exposure-to-dark-background-2-1

Podobne ako v predchádzajúcom bode, aj tu je odporúčané tmavé pozadie, farbou ideálne čo najviac sa približujúce k farbe krevetiek v akváriu. Test bol robený na druhu Red Cherry, pričom najlepšiu vyfarbenosť tieto krevety dosahovali v prípade použitia červeného pozadia. Z testu však vyplynulo, že krevety boli sýtejšie sfarbené aj v prípade čierneho pozadia (v porovnaní s bielym alebo mliečnym).

Vek a pohlavie krevetky 

Zistilo sa, že samičky sú vyfarbené viac ako samčekovia. Vyfarbenosť závisí aj od veku – staršie krevetky sú omnoho viac vyfarbené ako mladé či dospievajúce.

 Color-changes-in-shrimp-females-with-time-1-768x537