Formulár odstúpenia od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy www.prekrevetky.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Exora trading s.r.o.
Sídlo: Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2, Česká republikaSpisová značka:C 217336 vedená u Městského soudu v Praze

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..................................................................... 

—Dátum objednania/dátum prijatia (*)..................................................................... 

—Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..................................................................... 

—Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..................................................................... 

—Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

..................................................................... 

 

 

—Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.