Test Saltyshrimp GH+/KH+. Uvádza výrobca správne informácie?

S remineralizáciou vody sa stretávame najmä v prípade chovu kreviet rodu Caridina, ktoré si vyžadujú špecifické parametre vody.

Remineralizačná soľ Saltyshrimp GH+/KH+ je určená pre krevetky rodu Neocaridina. Aké sú rozdiely medzi týmito dvoma rodmi krevetiek, a taktiež medzi soľami SaltyShrimp GH a SaltyShrimp GH+/KH+?

Základným rozdielom je, že krevetky rodu Caridina potrebujú vodu s nižšou hodnotou GH, KH a pH a rodu Neocaridina zase vyhovuje GH, KH a pH vody na strednej škále. Ak teda použijeme soľ SaltyShrimp GH, zvýšime len hodnotu GH. Po pridaní SaltyShrimp GH+/KH+ sa však zvýši GH a KH, v dôsledku čoho stúpne aj pH vody.

Kedy sa Saltyshrimp používa?

Obe soli používame na remineralizáciu destilovanej vody alebo vody z reverznej osmózy (ak ju chceme pridať do akvária).

Destilovaná voda a voda z reverznej osmózy má ideálne parametre GH - 0, KH - 0, pH - 7 a TDS - 0. Tieto hodnoty môžeme za pomoci remineralizačných solí upraviť na parametre, vhodné pre chov krevetiek.

Spomenuté hodnoty vstupnej vody sú ideálne a môžu sa líšiť, pretože závisia od čistoty pripravenej vody. Ak máme 3-stupňovú reverznú osmózu, je bežné, že výstupná voda bude mať TDS okolo 7. V prípade 4-stupňovej reverznej osmózy bude mať voda TDS 0-1.

Hodnota pH vody veľmi závisí od ustálenia vyrobenej vody, vo väčšine prípadov bude mať čerstvo vyrobená voda pH nižšie ako 7 a až časom (cca do 24 hodín) sa ustáli, v ideálnom prípade, na 7.

Čo v prípade remineralizačnej soli deklaruje výrobca a aké sú naozajstné hodnoty upravenej vody?

Výrobca v prípade SaltyShrimp GH+/KH+ uvádza, že TDS 195 nám zvýši GH vody na hodnotu 6 a zároveň, že 1. stupeň GH nám zvýši KH o hodnotu 0,5. Neuvádza už ale, že produkt zvyšuje aj pH (ako sme si vysvetlili vyššie, soľ zvyšuje hodnotu KH, vďaka čomu stúpne aj pH).

Náš test

Na náš test sme použili tento TDS meter a zároveň sme hodnoty vody overili aj TDS metrom Adwa. Ako vstupnú vodu sme použili vodu zo 4-stupňovej reverznej osmózy s TDS - 1. Vodu sme pred testom remineralizovali a 24 hodín vzduchovali (kvôli ustáleniu parametrov). Vyšli nám nasledovné hodnoty:

TDS GH KH
140 5 2
160 6 2
190 7 3
200 7 3
210 8 3

 

Záver

Ako môžeme vidieť z vykonaných meraní, hodnoty, udané výrobcom, nesedia. Pri TDS 195 je GH 7, namiesto deklarovaných 6.

Zároveň hodnoty GH a KH v pomere 2:1, ktorý udáva výrobca, takisto nesedia. Výrazný nepomer je pri TDS 160, kedy je pomer GH a KH 3:1. V rámci meraní preto odporúčame pripravovať vodu s TDS v rozmedzí 180 – 200, ideálne sa približovať k TDS 190.