Ako na odparenú vodu v akváriu

krevetka_necaridina_davidi_red

V dnešnom článku si rozoberieme problematiku odparenej vody z akvária. Najmä ak máme akvárium, ktoré nie je zakryté, alebo v teplých letných mesiacoch, dochádza ku odparovaniu vody z akvária. Čo to môže sposobiť a ako vodu dopĺňať si rozoberieme nižšie.

Čo spôsobuje odparovanie vody z akvária ?

Množstvo akvaristov si povie, že odparovanie vody z akvária predsa nemôže byť vôbec žiaden problém. Odparenú vodu dolejem a ide sa ďalej. Ja som však urobil dlhodobý test s dvoma nezakrytými akváriami s krevetkami a výsledky testu boli z časti prekvapujúce. Na začiatok si povedzme základnú teóriu čo sa pri odparovaní vody deje. Pri odparovaní vody tak ako si môžeme všimnúť aj pri „ťažbe“ soli z mora, odparuje sa iba tekutina pričom soli ostávajú viac a viac koncentrované v akváriu, čo v akváriu s krevetkami môže mať vo finále fatálne následky.

Test odparovania vody

Problematiku odparovania vody som vyskúšal osobne na dvoch totožných akváriách. Obe akvária mali objem 30 litrov, rovnaký filter, rovnaké osvetlenie a v prevažnej miere aj rovnaké rastlinné a živočíšne osadenstvo. V oboch akváriách som použil iba Taiwan Moss a ako osadenstvo akvária sa v ňom nachádzali len krevetky Neocaridina Blue Dream.

Pre zrýchlenie efektu odparovania ani jedno akvárium nebolo zakryté a v oboch akváriách bol ohrievač s termostatom nastavený na 25 stupňov.

V oboch akváriách som robil pravidelnú 20 až 25 percentnú výmenu vody 1x mesačne. Voda boli z reverznej osmózy remineralizovaná na 160 až 170 TDS prípravkom SaltyShrimp Mineral GH KH. Pričom 1x týždenne som dolieval odpar.

Do 2. akvária som dolieval remineralizovanú vodu s TDS 160-170 a do 1. Akvária som dolieval čistú neremineralizovanú vodu z reverznej osmózy s TDS 2

Výsledky testu

Musím uviesť, že test prebiehal asi od polovice januára až do konca júna. Čo znamená, že odpary vody neboli až tak mohutné, pretože teplo vody v miestnosti s akváriami nikdy nepresiahla 24 stupňov. Avšak aj napriek tomu boli výsledky celkom prekvapujúce.

Po ukončení testu som odberal hodnoty GH, KH,PH a TDS v oboch akváriách.

Vstupné hodnoty: GH – 6, KH – 2.5, PH - 7.3, TDS 165

Nameraná hodnoty po ukončení testu:

Akvárium č.1

Hodnoty vody boli totožné ako na začiatku testu. Je samozrejmé, že minerály vstrebávajú rastliny aj živočíchy, no miera ich využitia je minimálna pričom koncentrácia pri výmene vody úplne postačuje ku stabilite prostredia.

Akvárium č.2

Všeobecne musím povedať, že v druhom akváriu sa krevetkám darilo menej ako v 1. Akváriu. Dochádzalo k náhodným úmrtiam čo pripisujem vysokej tvrdosti vody. Vysoký obsah minerálov vo vode môže krevetám spôsobovať rovnaké probléme ak ich nedostatok.

Výsledné hodnoty:

GH – 11

KH – 5

PH – 7.9

TDS- 290

Ako môžeme vidieť výsledné hodnoty boli omnoho vyššie, čo bol prirodzený dôsledok dopĺňania remineralizovanej vody.

Tipy ako dopĺňať vyparenú vodu

Množstvo ľudí sa obáva pridávania neremineralizovanej vody do akvária. Sám mám voči tomu rešpekt, avšak po vzhliadnutí pokusov Marka. Z markshrimptanks v tom už nevidím taký problém (Mark urobil chybu a namiesto remineralizovanej vody pridal do akvária s Caridinanmi 90% neremineralizovanej vody. Nedošlo ku žiadnemu úhynu, a preto to po mesiaci zopakoval a opäť bez úhynov).

Osobne však odporúčam odpary dopĺňať priebežne, aj kvôli zvyšovaniu koncentrácii solí aspoň 1x do týždňa (podľa rýchlosti odparov)a nikdy naraz nedopĺňať viac ako 10% z celkového objemu akváriovej vody.

Pri dopĺňaní odparenej vody odporúčam dodržať rovnaké postupy ako pri „klasickej“ výmene vody v akváriu, o ktorých sa dočítate v našom minulom článku.