Testy akváriovej vody a produktov na jej remineralizáciu

Základom úspešného chovu akváriových rýb a akváriových krevetiek je správna výmena vody. Pričom treba dbať najmä na vhodné parametre vody pre jednotlivé druhy živočíchov. Medzi základné paramatre pre ktoré prispôsobujeme vodu, ktorú pridávame do akvária patria:

 • GH - Celková tvrdosť
 • KH - Uhličitanová tvrdosť
 • PH - pomer kladných a záporných iónov
 • TDS - celkové rozpostené látky v akváriu

 

Použité príslušenstvo na meranie vody

 • GH - Tetra GH test, Sera GH test
 • KH - Tetra KH test, Sera KH test
 • PH - PH meter Adwa AD 12, PH meter Elmetron CP 401
 • TDS - Hanna TDS meter, Adwa TDS meter

 

Úvod od merania akváriovej vody

 • GH - meriame za pomoci kvapkových testov. Meranie je jednoduché
 • KH - meriame za pomoci kvapkových testov. Meranie je jednoduché
 • TDS - meriame za pomoci TDS metrov. Meranie je jednoduché
 • PH - Najzložitejšia oblasť merania, a to z dôvodu nízkej konduktivity akváriovej vody a nízkeho obsahu iónov vodíka., a problematického určenia PH vstupnej vody z reverznej osmózy. PH vstupnej neremineralizovanej vody z reverznej osmózy je ovplyvnená tlakom pri výstupe z RO, oxidom uhličitým a v prípade použitia katexového zmäkčovača vody tak aj ním. Zároveň z dôvodu extrémne nízkej konduktivity čerstvej vody z RO je určenie PH problematické a nestabilné. Do meranej vody pridávame roztok KCL, ktorý zvýši jej konduktivitu vďaka čomu dosiahneme presnejšie výsledky merania.

Jednotlivé merania akváriovej vody

Všetky merania vykonávame vo vode, ktorú vyrábame z reverznej osmózu za použitia rôznych remineralizačných solí.

 

GlasGarten Liquid GH (zvyšuje GH) + SL Aqua KH Builder (zvyšuje KH a PH)

Vstupná voda z reverznej osmózy za použitia 4 stupňovej RO, bez použitia katexového zmäkčovača pred RO:

 • TDS: 2
 • GH: 0
 • KH: 0
 • PH: odhadom 6,6 ( problematické určenie PH z dôvodov popísaných na začiatku článku)

Voda po pridaní +140 TDS GlasGarten Liquid GH a pridaní + 20 TDS SL Aqua KH Builder. Voda po remineralizácii dokopy 162 TDS.

 • TDS :162
 • GH: 6
 • KH: 2
 • PH: 7,51 až 7,62 
 • PH meter Elmetron CP401 výsledky: 7.62, 7.63, 7.59
 • PH meter Adwa AD12 výsledky: 7.6, 7.53, 7.56, 7.56, 7.62
 • PH meter Adwa AD12 (kontrolný) výsledky: 7.51, 7,52

Ako môžeme vidieť meranie PH je stále najproblematickejšie. Pričom sme zobrali do úvahy horný a dolný rozsah meraní. 

 

SaltyShrimp GK/KH + (zvyšuje GH / KH a PH)

Vstupná voda z reverznej osmózy za použitia 4 stupňovej RO, bez použitia katexového zmäkčovača pred RO:

 • TDS: 2
 • GH: 0
 • KH: 0
 • PH: odhadom 6,6 ( problematické určenie PH z dôvodov popísaných na začiatku článku)

Voda po pridaní 150 TDS SaltyShrimp GH/KH+

 • TDS :152
 • GH: 6
 • KH: 3
 • PH: 7,85 až 7,99
 • PH meter Elmetron CP401 výsledky: 7.86, 7.90, 7.88
 • PH meter Adwa AD12 výsledky: 7.88, 7,99, 7,92
 • PH meter Adwa AD12 (kontrolný) výsledky: 7.90, 7.95, .93

Ako môžeme vidieť meranie PH je stále najproblematickejšie. Pričom sme zobrali do úvahy horný a dolný rozsah meraní.

 

Prism GK/KH+ (zvyšuje GH / KH a PH)

Vstupná voda z reverznej osmózy za použitia 4 stupňovej RO, bez použitia katexového zmäkčovača pred RO:

 • TDS: 2
 • GH: 0
 • KH: 0
 • PH: odhadom 6,6 ( problematické určenie PH z dôvodov popísaných na začiatku článku)

Voda po pridaní 125 TDS Prism GH/KH+

 • TDS :127
 • GH: 5
 • KH: 2
 • PH: 7,58 až 7,69
 • PH meter Elmetron CP401 výsledky: 7.62, 7.59, 7.68
 • PH meter Adwa AD12 výsledky:7,66, 7,63, 7,63
 • PH meter Adwa AD12 (kontrolný) výsledky: 7.69, 7.65, 7,64

Ako môžeme vidieť meranie PH je stále najproblematickejšie. Pričom sme zobrali do úvahy horný a dolný rozsah meraní.

 

SL-Aqua GH conditioner for Bee Shrimp

Vstupná voda z reverznej osmózy za použitia 4 stupňovej RO:

 • TDS: 2
 • GH: 0
 • KH: 0

Voda po pridaní 120 TDS SL-Aqua GH conditioner for Bee Shrimp

 • TDS :127
 • GH: 5
 • KH: 2

Voda po pridaní 120 TDS SL-Aqua GH conditioner for Bee Shrimp

 • TDS :127
 • GH: 5
 • KH: 2

Voda po pridaní 120 TDS SL-Aqua GH conditioner for Bee Shrimp

 • TDS :127
 • GH: 5
 • KH: 2

Voda po pridaní 120 TDS SL-Aqua GH conditioner for Bee Shrimp

 • TDS :127
 • GH: 5
 • KH: 2

Voda po pridaní 120 TDS SL-Aqua GH conditioner for Bee Shrimp

 • TDS :127
 • GH: 5
 • KH: 2