Čo je to TDS a optimálne hodnoty TDS pre rôzne druhy krevetiek

Čo je TDS?

TDS je celkové množstvo rozpustených tuhých látok vo vode. Vyskytujú sa v nej vo forme vápnika, solí a iných minerálov, kovov, kontaminantov alebo chemikálií – jednoducho skoro všetkého, čo sa dokáže vo vode rozpustiť.

Tieto pevné látky sa vo vode môžu vyskytovať prirodzene alebo sú pridávané vodárenskými spoločnosťami. Môžeme ich pridávať aj my, a to napríklad vo forme hnojív, huminových látok alebo iných prípravkov, určených pre akvárium. 

Ako merať TDS?

TDS je možné merať použitím jednoduchých prístrojov, napríklad tohto.

Prečo je dôležité merať TDS v krevetkáriu?

Jedným z dôležitých parametrov pre úspešný chov sladkovodných krevetiek je stabilita prostredia v akváriu. To znamená, že parametre a kvalita vody by sa nemali výrazne meniť. Prudké zvýšenie hodnoty TDS nám preto môže napovedať, že sa s vodou niečo deje.

Meranie TDS je taktiež vynikajúce a veľmi dôležité aj v prípade, ak si vyrábame vodu z reverznej osmózy, prípadne ak používame destilovanú vodu za použitia remineralizačných solí, kedy vodu pripravujeme podľa hodnoty TDS. To znamená, že zoberieme vodu z reverznej osmózy s TDS 7 a túto hodnotu vďaka remineralizačným prípravkom navýšime napríklad na 170. Takto upravená voda bude mať rovnaké parametre aj v prípade pH.

Ideálne hodnoty TDS pre jednotlivé druhy krevetiek:

8E0F7A83-6A65-464B-9E06-D86E7CFC39BC (1)