Čo je to TDS a optimálne hodnoty TDS pre rôzne druhy krevetiek

Čo je TDS?

TDS je celkové množstvo rozpustených tuhých látok vo vode. Tieto pevné látky môžu byť vo forme vápnika, solí a iných minerálov, kovov, kontaminantov, chemikálií a skoro všetkého, čo sa môže vo vode rozpustiť.

Tieto pevné látky sa môžu vo vode prirodzene vyskytovať, môžu byť do vody pridávané vodárenskými spoločnosťami. Tieto látky takisto môžeme do vody pridávať my, napríklad vo forme hnojív, huminových látok, alebo iných prípravkov určených pre akvárium. 

Ako merať TDS ?

TDS je možné merať použitím jednoduchých prístrojov. Napríklad tohto.

Prečo je dôležité merať TDS v krevetkáriu ?

Jedným z dôležitých parametrov pre úspešný chov sladkovodných krevetiek je stabilita prostredia v akváriu. To znamená, že parametre a kvalita vody by sa nemali prudko meniť. Aj vďaka TDS, v prípade jeho prudkého zvýšenia môžeme predpokladať, že sa s vodou niečo deje.

Na strane druhej je meranie TDS vynikajúce a veľmi dôležité v prípade ak si vyrábame vodu z reverznej osmózy, prípadne ak používame destilovanú vodu za použitia remineralizačných solí, kedy vodu pripravujeme podľa hodnoty TDS. To znamená, že zoberieme vodu z reverznej osmózy s TDS 7 a ju vďaka remineralizačným prípravkom navýšime napríklad na 170. Takto upravená voda bude mať rovnaké parametre aj v prípade Ph, Gh a Kh.

Ideálne hodnoty TDS pre jednotlivé druhy krevetiek

8E0F7A83-6A65-464B-9E06-D86E7CFC39BC (1)