Koľko a ako často meniť vodu v akváriu s krevetami

82143B3D-880E-4AC5-9381-B54A6FD7E204

Koľko a ako často meniť vodu v akváriu s krevetami je jedna z najviac diskutovaných otázok vo svete chovateľov krevetiek vôbec.

Hneď na úvod musíme povedať, že na túto otázku neexistuje jedná a jednoznačná odpoveď, avšak sa aspoň posnažíme vysvetliť určité postupy, ktoré vám môžu pomôcť ku rozhodnutiu ako pristupovať ku tejto problematike.

V prvom rade si musíme uvedomiť, že existuje množstvo druhov kreviet, ktoré chováme v rozličných typoch akvárií.

V tomto článku sa preto otázke výmeny vody budeme venovať vo všeobecnosti najmä s ohľadom na chov kreviet rodu Caridina a Neocaridina a rozpíšeme sa o najčastejších pohľadoch na túto problematiku.

Otázku koľko a ako často meniť vodu v akváriu s krevetami si môžeme rozdeliť na 2 samostatné podotázky, a to:

1.Koľko vody meniť naraz

2.Ako často meniť vodu

 

Koľko vody v akváriu vymieňať naraz

Vo veci množstva vody, ktoré ideme vymieňať neexistuje jednotný názor. Hlavné spôsoby si môžeme rozdeliť do 2 základných smerov:

1.Výmena podľa objemu

Niektorí chovatelia preferujú výmeny v menších množstvách 5-10% vody, niektorí vo väčších 20-40% a niektorí v ešte väčších množstvách 40-60%. Takisto chovatelia preferujú rôzne frekvencie výmeny vody.

2.Výmena podľa parametrov vody

Ďalšou formou ako stanoviť množstvo vymieňanej vody je určenie množstva podľa hodnôt parametrov ako TDS, NO3, PO4, ktoré chceme výmenou vody dosiahnuť. Množstvo vymieňanej vody sa potom odvíja aj od parametrov vstupnej vody.

Príklad:

Stanovíme si optimálnu hodnotu TDS na 120ppm. Stanovíme si, že po prekročení hodnoty 150ppm vymeníme vodu. Množstvo vymieňanej vody sa teda odvíja od TDS vstupnej vody, kedy chceme nájsť čo najlepší pomer TDS vstupnej vody čo najbližšie ku 120 TDS a čo najmenšieho množstva vymieňanej vody.

Príklad:

Vstupná voda má 120 TDS ak vymeníme 30% vody v akváriu s vodou s 150 TDS po výmene bude mať voda v akváriu 141 TDS.

V prípade ak si pripravujeme vodu reverznou osmózou a túto vodu remineralizujeme, výrobcovia uvádzajú optimálnu hodnotu TDS, ktorú má mať voda po remineralizácií napríklad 120, a preto to je hodnota, ktorú chceme dosiahnuť vo vstupnej vode a zároveň aj v akváriu.

Množstvo vymieňanej vody je preto potrebné stanoviť na základe toho ako výrazne nám stúpa TDS v akváriu, tak aby sme vodu po prekročení určenej hodnoty nemuseli vymieňať vodu každé 2 dni.

Príklad:

Ideálna hodnota vody v akváriu 120 TDS, ideálna hodnota remineralizovanej vstupnej vody je 120 TDS, po prekročení 150 TDS je stanovená hodnota na vykonanie výmeny vody.

Vieme, že TDS mi stúpa o približne hodnotu 3 týždenne. Ideálne vymeníme 20-30% vody a teda znížime hodnotu TDS o 6 až 9 TDS. Čo znamená, že ďalšiu výmenu vody s ohľadom na stúpajúce TDS v akváriu vykonáme o 2 až 3 týždne.

Okrem parametru TDS môžeme sledovať aj ďalšie parametre po prekročení ktorých vymeníme vodu. Najčastejšie NO3 a menej často PO4

Všetky spôsoby majú racionálne argumenty.  Hlavným argumentom výmeny vody v menšom objeme je skutočnosť, že krevety primárne potrebujú stabilné parametre vody a nevyhovuje im prudká zmena.

Hlavným argumentom výmeny väčšieho objemu vody je de facto rovnaké konštatovanie akurát s pripomienkou, že aj výmena vody v menšom objeme mení parametre vody, a preto je lepšie vymeniť vodu menej často ale vo väčšom objeme a tým zabezpečiť menej časté stresovanie kreviet.

Čo sa týka sledovania parametrov, tento spôsob je síce najefektívnejšie (tzn. voda sa mení len ak je to nevyhnutné), ale zasa aj najpracnejší, keďže je potrebné často sledovať a merať parametre vody.

 ako-spravne-krmit-krevetky-2

Ako často meniť vodu v akváriu s krevetami

V otázke ako často meniť vodu v akváriu s krevetami je ešte viacero názorov ako v prípade množstva vody, ktorú treba vymeniť hlavné názory môžeme rozdeliť takto:

Výmena vody podľa TDS

Hlavným faktorom, ktorý určuje kedy vymeníme vodu v akváriu je TDS. To znamená, že si stanovíme hranicu TDS, ktorá keď bude prekročená pristúpime ku výmene vody, a to bez ohľadu nato kedy sme vodu menili naposledy.

Napríklad optimálna hodnota TDS je 120. Máme stanovené, že ak hodnota prekročí TDS 140, pristúpime ku výmene vody.

Výmena vody podľa NO3

Hlavným faktorom je NO3 a postupuje sa obdobne ako pri TDS

Výmena vody podľa TDS a NO3

Postupuje sa obdobne ako v príkladoch vyššie akurát sa vymení voda buď v prípade ak jeden z faktorov prekročí limit alebo až keď obe faktory prekročia limity.

Pravidelné výmeny vody

Niektorý chovatelia majú stanovené opakujúce sa termíny kedy menia vodu v akváriách a v akom množstve, a to bez toho aby špeciálne (mimo problému), merali parametre vody.

Stanovenie si tohto režimu závisí od množstva faktorov ale hlavným cieľom tak ako aj pri ostatných metódach je vo všeobecnosti udržať pre krevetky čo najlepšie parametre vody, tzn. vhodné TDS, nízke hodnoty NO3 a PO4. Frekvencie výmen vody sa môže výrazne líšiť a zvyčajne sa odvíjajú od zvykov daného chovateľa podľa jeho akvárií. Stretli sme sa s rôznymi spôsobmi napríklad 5% vody denne, 10% vody 1x týždenne, 10% vody raz za 2 týždne, 30% každé 2 týždne, 30% vody raz mesačne, 50% vody raz mesačne.

Dokonca niektorý chovatelia deklarujú výmenu 10% vody raz mesačne. 

Zhodnotenie problematiky výmeny vody v akváriu s krevetami

Ako je vidno na otázky ohľadom množstva a frekvencie výmen vody neexistuje jednoznačná odpoveď a odvíja sa od množstva nezávislých parametrov. Zvyky, časové možnosti, špecifiká akvárií všetko to sú faktory, ktoré majú na túto problematiku vplyv.

Napríklad pri jednom akváriu nie je problém sledovať denne parametre vody avšak ak máme akvárií 20, nie je to nezvládnuteľné ale zložitejšie.

V tejto problematike je možno spôsob menej dôležitý ako cieľ. Cieľom výmen vody by malo byť dosiahnutie čo najnižších hodnôt NO3, PO4 a zabezpečenie optimálnych hodnôt PH, GH, KH a TDS.

A preto ak sa vašim krevetám nedarí, odmerajte hodnoty vody a snažte sa o ich úpravu výmenami vody. Je už na vás či to urobíte formou menších alebo formou väčších objemov výmen vody.

Najdôležitejšie je aby parametre vody neboli tak hraničné, že bude dochádzať k zhoršenému stavu alebo dokonca ku úmrtiam kreviet.