pH vody z reverznej osmózy, remineralizáca a chov kreviet.

V dnešnom článku si rozoberieme mierne kontroverznú tému, ktorá úzko súvisí s chovom sladkovodných krevetiek, nakoľko pH vody je jedným zo základných parametrov, ktoré pri chove krevetiek musíme sledovať.

Čo je to pH

pH vody vo všeobecnosti určuje či je voda „kyslá“, „neutrálna“ alebo „zásaditá“.

V prípad ak je pH vody nižšie ako 7 je voda kyslá, v prípade pH 7 je voda neutrálna a v prípade ak je voda vyššia ako 7 označujeme ju za alkalickú.

Prečo je dôležité vedieť hodnotu pH vody v akváriu s krevetkami?

Rôzne druhy krevetiek majú rôzne nároky na pH vody v akváriu. Krevetky rodu Caridina prevažne potrebujú kyslú vody s pH okolo 6,5. Krevetkám rodu Neocaridina prevažne vyhovuje voda s pH v oblasti neutrálne až mierne zásaditej v rozmedzí 7 až 7,5. Samozrejme aj tu existujú rozdiely keď napríklad krevetám Caridina Mariae tzv. „tigrom“ vyhovuje pH 7 až 7,3.

Aká je pH vody z reverznej osmózy

Vo všeobecnosti pH vody meriame pH metrami. V odborných chovateľských kruhov prevažujú rozdielne názory na hodnoty pH vody z reverznej osmózy. Niektorí chovatelia tvrdia, že pH vody z RO závisí od hodnoty pH vstupnej vody do RO. Pričom tvrdia, že voda z RO má pH nižšie ako 7, a to z dôvodu nedokonalej demineralizácie osmotickej vody.

Niektorí chovatelia majú názor, že vodu z RO treba nechať dozrieť 2 až 3 dni, pretože to spôsobí výrazné zníženie pH a následne šetria kapacitu „aktívneho substrátu“.

Osobne si dovolím s uvedenými názormi nesúhlasiť a pokúsim sa vyjadriť svoj názor. V prvom rade by som chcel poukázať na skutočnosť, že v praxi je nemožné odmerať pH nemineralizovanej vody z reverznej osmózy bežne dostupným ph metrami. Je to samozrejme možné, ale tu sa bavíme už špeciálnych laboratórnych prístrojoch v hodnotách tisícov Eur.

Touto skutočnosťou sa zaoberá viacero vedeckých článkov a zároveň nato upozorňujú aj samotný výrobcovia pH metrov, ktorý uvádzajú, že pH meter sa nikdy nemá používať na demineralizovanú vodu, a jeho použitie na meranie osmotickej vody môže dokonca viesť ku jeho poškodeniu.

Čo spôsobuje, že pH vody z reverznej osmózy je nižšia ako 7 ?

Teoreticky v prípade ak RO voda je absolútne demineralizovaná /vo vode sa nenachádzajú žiadne látky/ logicky by hodnota jej pH mala byť 7, tzn. neutrálna.

Voda z reverznej osmózy má pH však stále nižšiu ako 7. Niektorí chovatelia to dávajú za príčinu kvalite vstupnej vody a tvrdeniu, že aj vo vode z reverznej osmózy zostávajú nejaké látky, ktoré znižujú jej pH pod úroveň 7. Avšak v tomto prípade úplne opomíňajú skutočnosť, že pH vody z RO sa znižuje časom a zároveň, že pH vody z reverznej osmózy /v prípade jej správneho fungovania/, nikdy nemá pH vyššiu ako 7. Ako je to možné ? Veď keď tvrdia, že aj vo vode z RO zostávajú nejaké látky, prečo nikdy nedôjde ku zvýšeniu RO vody nad pH7.

Touto skutočnosťou som sa dlhšie zaoberal a odpoveď mi dal tento vedecký článok https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916400800326, ktorý v jeho obsahuje popisuje dôležitú skutočnosť, a to v jednoduchosti povedané, že nemineralizovaná voda z RO bez vytvorenia väzieb absorbuje z okolitého vzduchu CO2, ktorý ako vieme zo skúseností /pridávanie CO2 do vody v akváriu/, znižuje pH.

Test

Túto skutočnosť som si chcel overiť, a preto som si urobil menší test. Pripravil som si 30 litrov vody z RO do suda a hodinu som ho nechal stáť . V samostatnej miestnosti som odmeral objem CO2 vo vzduchu, ktorý mal hodnoty 300 ppm, následne som do tejto miestnosti preniesol sud s RO vodou a začal vodu vzduchovať. Behom 30 minút sa obsah CO2 v miestnosti zvýšil na 1200 ppm. Čo jasne preukazuje skutočnosť, že RO voda behom krátkej chvíle absorbuje množstvo CO2 zo vzduchu čím umelo zníži svoje pH a následne vzduchovaním tejto vody dochádza ku rýchlemu uvolňovaniu CO2 do vzduchu a zvyšovaniu pH.

Ďalší dôležitý poznatok je ten, že v prípade ak je voda opätovne remineralizovaná. Vo vode sa začnú tvoriť väzby a tá prestane zo vzduchu „nasávať“ CO2.

Prečo je to dôležité vedieť?

Z uvedeného poznatku mi vyplývajú viaceré pre chov kreviet dôležité skutočnosti. V prvom rade je podľa môjho názoru búraný mýtus, že voda z RO má rôzne pH.

Rôzne pH síce má ale nesúvisí to s kvalitou vstupnej vody, ale len s obsahom CO2 v okolitom vzduchu a z času ako dlho je neremineralizovaná, tzn. čím viacej CO2 je v okolitom vzduchu, a čím je voda dlhšie neremineralizovaná tým viacej CO2 z okolitého vzduchu „natiahne“, a tým je jej pH nižšie.

Toto zníženie pH je však len dočasné a je ho možné zvýšiť na neutrálnu úroveň vzduchovaním vody z RO alebo pridaním minerálov.

V prípade vzduchovania alebo čerenia hladiny sa z vody začne uvolňovať CO2 opätovne do okolia a voda začne stúpať až na pH 7. Zároveň remineralizáciou vody, voda začne vytvárať väzby a začne pomaly vytláčať CO2 naspäť do okolia. Zároveň remineralizovaná voda prestane „naťahovať“ CO2 z okolia.

Z uvedeného my vyplýva, že základná veličina, ktorá určuje pH vody v akváriu nie je pH neremineralizovanej vody z RO a aktívny substrát, ale len aktívny substrát, nakoľko zníženie ph vody z RO je len dočasné.

Záver

Na základe uvedených poznatkov preto jednoznačne odporúčam v prípade prípravy vody na výmenu akváriovej vody, vodu z RO remineralizovať a nechať vzduchovať „tzv. dozrieť“ mimo akvária aspoň 24 hodín pred jej výmenou.

Po tomto čase by už pH vody malo byť zastabilizované na pH 7 alebo vyššej, a to v závislosti na použitej remineralizačnej soli. V prípade remineralizácie ktorou pridávame iba GH alebo vyššia v prípade remineralizačných solí, ktorými zvyšujeme GH / KH.

Na základe týchto poznatkov, najmä v prípade kreviet chovaných v akváriu s aktívnym substrátom odporúčam menší objem výmeny vody a jej pomalé pridávanie. Nakoľko vstupná voda by mala mať pH okolo 7 a tá je pomaly znižovaná po pridaní do akvária aktívnym substrátom. Jej pomalým pridávaním zabránime stresovaniu kreviet.